Lärarsidan - för lärare och pedagoger

Lärarsidan är en sida som dediceras dig som är intresserad av en av samhällets viktigaste yrkesgrupper – läraryrket.

Hur är det att jobba som lärare?

Den och många fler frågor reder vi ut här på Lärarsidan. Läraryrket är ett brett område som sträcker sig över flera olika områden. Som lärare kan du bland annat:

Du är kanske intresserad av vilka utmaningar som andra yrkesverksamma inom läraryrket ställs inför? Eller så funderar du kanske på att plugga till lärare och vill veta mer om hur din kommande vardag kan se ut. Läraryrket har varit under stor förändring och går alltmer från att endast innehålla katederundervisning till att också inkludera flera digitala läromedel. Att använda digitala hjälpmedel i undervisningen anses numera som en självklarhet, inte minst för att eleverna idag tillhör den generation som kallas för ”digital natives”, men även tack vare alla de nya undervisningsmöjligheter som öppnar upp sig.  

Ta nästa steg i karriären

Du kanske redan jobbar som lärare och vill vidareutbilda dig till exempelvis specialpedagog eller speciallärare. Eller så har du kanske varit yrkesverksam inom någonting helt annat under större delen av din karriär och vill börja undervisa som ämneslärare på högstadiet eller i gymnasiet?

Du kanske rentav bara är väldigt barnkär och vill omge dig av barn i yngre åldrar på jobbet. Då ska du definitivt överväga att läsa en förskollärarutbildning alternativt utbilda dig till fritidspedagog.