Grundskollärare - Utbildning
Hem > Grundskollärare – Utbildning    

Grundskollärare - Utbildning

Grundskolan sträcker sig egentligen från förskolan och fram till dess att eleverna ska börja läsa på gymnasiet. Det är en tid då eleverna tar in mycket kunskap på många olika nivåer. Grundskollärarutbildningen är därför uppdelad i flera olika delar.

Lärare grundskola - Utbildning

Som utbildad grundskollärare spås framtidsutsikterna för att jobba som grundskollärare se mycket goda ut, enligt statistik som presenteras på Arbetsförmedlingens hemsida.

Lågstadielärare - Utbildning

När du utbildar dig till lågstadielärare får du bland annat studera:
 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Teknik
 • Samhällsorientering
 • Naturorientering
Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 4 år av heltidsstudier. Du behöver grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Vad det innebär kan du läsa mer om på Studera.nu.

Mellanstadielärare - Utbildning

Grundlärarutbildningen för barn i åldrarna 9-12 år, ger dig expertkunskaper på elevernas sociala utveckling och kunskapsinhämtning. Utöver svenska, engelska och matematik, läser du även ett valbart fördjupningsämne inom något av dessa områden:
 • Samhällsorienterande ämnen
 • Naturorienterande ämnen och teknik
 • Ett eller två estetiska/praktiska ämnen
Utbildningen är 240 högskolepoäng.

Högstadielärare - Utbildning

När du pluggar till högstadielärare läser du en så kallad ämneslärarutbildning för årskurs 7-9. Du fördjupar dig då i dina favoritämnen, men får under utbildningen även fördjupa dig i elevernas inlärning och utveckling. Du får lära dig om bland annat:
 • Identitetsutveckling
 • Etik och demokrati
 • Mångfaldsfrågor (kön, etnicitet, klass, funktionsvariation m.m.)
 • Konflikthantering och ledarskap
För att bli ämneslärare på högstadiet behöver du läsa 240-270 högskolepoäng, det vill säga 4 till 4,5 år av studier på helfart.