Förskollärare - Utbildning
Hem > Förskollärare – Utbildning    

Förskollärare - Utbildning

Att plugga till förskollärare innebär att du får läsa kurser i kommunikation, matematik, barn- och ungdomsvetenskap, etik, naturvetenskap och estetik för att lära dig om barns lek och inlärning genom utforskande, experimenterande och estetiska sätt att uttrycka sig på.

Att utbilda sig till förskollärare

För att få en förskollärarexamen behöver du läsa 210 högskolepoäng, motsvarande 3,5 års studier på helfart. Som blivande förskollärare behöver du, under ett (1) år av denna tid, läsa utbildningsvetenskapliga studier enligt följande.
  • Skolan i samhället
  • Eleven i skolan
  • Undervisning och utveckling
Oavsett vilken lärarexamen du tar, är detta obligatoriska moment i lärarutbildningen.

Studera till förskollärare

Du vet kanske vad det innebär att jobba som förskollärare och känner dig sugen på att göra vardagen både lärorik och meningsfull för små barn. Då ska du söka till förskollärarutbildningen.

Går det att läsa vidare från förskollärare till lärare?

Du som redan har en förskollärarutbildning och som vill plugga till grundskollärare kan, med en 1,5-årig vidareutbildning, så kallad VAL (vidareutbildning av lärare), komplettera dina studier för att få en lärarexamen som ger dig behörighet för undervisning på högre nivå.