Utbildning – Specialpedagog & Speciallärare
Hem > Utbildning – Specialpedagog & Speciallärare      

Utbildning – Specialpedagog & Speciallärare

För att få jobba som specialpedagog eller speciallärare krävs en särskild utbildning. Du behöver dels ha en lärarexamen, men även en kompletterande utbildning.

Bli specialpedagog

För att kunna utbilda sig till specialpedagog, krävs det att du har en lärarexamen samt minst tre års erfarenhet från läraryrket efter att du har tagit din lärarexamen.

Plugga till specialpedagog

Specialpedagogprogrammet är en vidareutbildning och ges bland annat vid Göteborgs Universitet. Utbildningen ger dig kvalificerade kunskaper om hur du ska bidra till att utveckla och stödja elever i sin inlärning och grundar sig i tidigare lärarutbildning och pedagogiska yrkeserfarenhet.

Bli speciallärare

Som speciallärare kan du välja att specialisera dig mot någon av följande områden:
  • Dövhet och hörselskada
  • Synskada
  • Språk-, läs-, och skrivutveckling
  • Utvecklingsstörning

Genom Lärarlyftet och Skolverket kan du läsa en speciallärarutbildning för att få en speciallärarexamen. Observera att din arbetsgivare måste godkänna att du deltar i utbildningen.

Utbildning - Speciallärare

Att läsa till speciallärare är en utbildning som omfattar 90 högskolepoäng, det vill säga 1,5 års studier på helfart, eller 3 år på halvfart. För att kunna ansöka till utbildningen behöver du vara anställd inom skolväsendet. Beroende på vilket av områdena som du vill specialisera dig inom, finns olika behörighetskrav. Utbildningen ges bland annat på Linköpings Universitet där det också går att läsa om vilka behörighetskrav som gäller för de olika inriktningarna.