Utbildning - Gymnasielärare
Hem > Utbildning – Gymnasielärare    

Utbildning - Gymnasielärare

Att jobba som gymnasielärare ger dig möjligheten att möta eleverna i övergången från ungdom till vuxenliv och du blir en viktig del i deras vardag.

Bli gymnasielärare

Precis som när du pluggar till ämneslärare på högstadiet, får du, som blivande gymnasielärare, gå en ämneslärarutbildning där du specialiserar dig i dina undervisningsämnen, oftast 2-3 stycken. Utbildningens omfattning är 300-330 högskolepoäng, det vill säga 5 till 5,5 år av helfartsstudier.

Plugga till gymnasielärare

När du utbildar dig till att bli gymnasielärare, består utbildningen till stor del av de ämnen som du har valt att fördjupa dig i. Ämnena är indelade i sex olika ämnesgrupper:
 • Engelska, svenska, modersmål och matematik
 • Engelska, modersmål, svenska som andraspråk, moderna språk, latin, grekiska och teckenspråk
 • Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap, filosofi, psykologi, juridik och företagsekonomi
 • Biologi, kemi, fysik, teknik och naturkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Bild, musik, teater och dans

Ämneskombinationer - Gymnasielärare

Dessa ämnen kan kombineras på en mängd olika sätt med följande kriterier
 • Ett (1) ämne ur ämnesgrupp 1 samt ett (1) ämne ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4
 • Två (2) ämnen ur ämnesgrupp 2, 3 eller 4, alternativt två (2) olika språk inom moderna språk
 • Idrott och hälsa kan kombineras med ett (1) ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4
 • Ett (1) ämne ur ämnesgrupp 6 kan kombineras med ytterligare 90 högskolepoäng (1,5 års helfartsstudier) inom det valda ämnet
 • Ett (1) ämne ur ämnesgrupp 6 går att kombinera tillsammans med ett (1) ämne ur ämnesgrupp 1, 2, 3 eller 4