Utbildning - Lärare
Hem > Utbildning – Lärare    

Utbildning - Lärare

De flesta yrkena inom lärarkåren kräver att du har en lärarlegitimation som du får efter avslutad lärarexamen. Det kan finnas undantag där din lärarlegitimation inte är nödvändig, men för att få undervisa och ge betyg är den ett krav.

Att utbilda sig till lärare

Det finns fyra huvudsakliga typer av lärarexamina som avgör vilken typ av behörighet till undervisning du får. När du går en utbildning för att bli lärare kan du läsa något av följande

Förskollärarexamen

Ger dig behörighet till att jobba på förskola

Grundlärarexamen

Ger dig behörighet till att jobba som grundskollärare på låg- och mellanstadiet eller till att jobba som fritidspedagog, beroende på vilken inriktning du väljer för din utbildning

Ämneslärarexamen

Gör dig behörig för undervisning på högstadiet eller för att jobba som gymnasielärare

Yrkeslärarexamen

Ger dig behörighet till att undervisa i yrkesförberedande ämnen

Plugga till lärare

Att plugga till lärare är något som lockar både nybakade studenter och vuxna som har avverkat halva sitt yrkesliv. Det kan vara svårt att veta vilken lärarutbildning som passar en själv, men vår rekommendation är alltid att välja den utbildning som tycker är roligast och som verkar mest lockande. Att lyssna på magkänslan är bra, men du kan också komplettera med ett test föratt se vilken lärarutbildning som passar dig bäst.

Kan man bli lärare utan lärarprogrammet?

Ja. Du som har en akademisk examen inom ett skolämne eller som idag redan jobbar som exempelvis förskollärare, kan på 1,5 år bli behörig lärare på i grundskola eller på gymnasium. På Universitets- och högskolerådets webbplats Studera.nu, kan du läsa mer om olika kompletterande utbildningar som inte kräver att du har läst lärarprogrammet.