Jobba som lärare - Grundskola
Hem > Jobba som lärare – Grundskola  

Jobba som lärare - Grundskola

Som lärare i grundskola utbildar du dig till grundskollärare med en vald ämnesinriktning och en vald åldersgrupp. I grundskolan kan du jobba som lågstadielärare, mellanstadielärare eller högstadielärare.

Hur är det att jobba som grundskollärare?

Det går inte att svara på hur det är att jobba som grundskollärare, utan att beskriva det som varierande. Den svenska grundskolan sträcker sig över nästan tio år och på de åren hinner det hända mycket med eleverna. Lekfullhet kan vändas till trots och senare till passion. Varje elev gör varje skolklass helt unik, vilket givetvis smittar av sig på en grundskollärares arbetsklimat.

Lediga jobb - Grundskollärare

Det finns en uppsjö av lediga jobb för grundskollärare och lärarkåren skriker ständigt efter mer personal. På Ledigalararjobb.se finns det hundratals lediga lärarjobb. Lärartjänster finns det många av, på både helt och deltid. Numera finns det lärarjobb inom både privat och offentlig sektor. Välj den lärartjänst som passar dina behov bäst. Flera av jobben kan du söka utan CV och personligt brev, vilket gör att jobbsökandet går jättefort.

Lön - Grundskollärare

Enligt Ledigalararjobb.se tjänar grundskollärare i genomsnitt 35 000-36 000 kronor*, beroende på bland annat tidigare erfarenhet, var i landet de är yrkesverksamma, hur stor efterfrågan det är på deras ämnesinriktning med mera. Se hur utvecklingen har varit på en grundskollärare-lön de senaste åren.

*Genomsnittslönen är baserad på statistik från SCB.

Jobba som lågstadielärare

Att vara lågstadielärare innebär att du får en händelserik arbetsdag där du ständigt påminns om alla de livets sanningar som glöms bort under övergången till vuxenlivet. Eleverna är fulla av lekfullhet och dagarna fylls ofta av fart och fläkt, men kan också präglas av stress och jäkt.

Jobba som mellanstadielärare

Under mellanstadieåren händer det mycket med eleverna. Några av dem kan ha svårt att hantera de förändringar som sker i kroppen och det är inte ovanligt att elever i dessa åldrar utsätts eller utsätter andra elever för mobbning. Vi uppmanar alltid lärare till att agera vid minsta misstanke om att det försiggår mobbning på skolan.

Jobba som högstadielärare

Under högstadiet får eleverna de betyg som kan bli avgörande för vilket gymnasieprogram som de senare väljer. Introduktionen av samhälls- och naturorienterande ämnen kan kännas svår för en del elever och kräver ett väldigt konkretiserande jobb av läraren för att väcka både intresse och motivation hos eleverna.